Pełna księgowość – dla kogo i na czym polega?

  Pełna księgowość – dla kogo i na czym polega? Każde przedsiębiorstwo, bez względu na rozmiar, zasięg działalności, ilość zatrudnianych pracowników oraz branżę w której działa, ma obowiązek ewidencji operacji gospodarczych. Jedyna różnica jaką można zauważyć w tym procederze to tylko lub, aż to, że jest kilka możliwości, aby wywiązywać się z tego obowiązku.

  Niektóre przedsiębiorstwa mogą prowadzić ewidencję operacji gospodarczych za pomocą księgi przyrządów i rozchodów tak zwanej KPiR, bądź ryczałtu. Jednak większość firm w Polsce prowadzi pełna księgowość. Księgowość pełna to odpowiedzialność do wartości sum komandytowych lub majątku osoby prawnej, osobowość prawna jest odrębna, a kapitał zakładów.

  Kto podlega obowiązkowi prowadzenia pełnej księgowości ?

  Przede wszystkim dotyczy ona firm w których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekraczają równowartość 2 milionów euro. Jeśli do tej pory przedsiębiorca rozliczał operacje na podstawie księgi przychodów i rozchodów, a przekroczył dozwolona kwotę minimalną dla tej formy, będzie on musiał przejść od nowego roku na pełną księgowość. Także przedsiębiorcy, którzy działają w spółkach komandytowych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki akcyjne, dodatkowo jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego lub  przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Gminy i powiaty, wojewódzkie zakłady budżetowe, oraz wszelkie podmioty gospodarcze działające w ich imieniu, takie jak szkoły, przedszkola, ośrodki szkoleniowe. Firmy i spółki zagraniczne wraz z filiami i oddziałami działające na terenie naszego kraju na zasadzie swobody gospodarczej.

  Na czym to polega

  Pełna księgowość wiąże się przede wszystkim z większa ilością obowiązków związanych z ewidencją operacji gospodarczych. Prowadzenie takiej księgowości wiąże się z ewidencja przychodów i kosztów, ewidencja majątku i źródeł ich finansowania, inwentaryzowanym  majątku i zobowiązań oraz tworzeniem sprawozdań finansowych. Ponadto przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie pełnej księgowości zobowiązany jest do stworzenia zasad polityki rachunkowości w języku polskim, które powinny zawierać określenie roku obrotowego, określenie ,metody wyceny aktywów i pasywów oraz charakterystykę prowadzenia ksiąg rachunkowych.  To nie koniec obowiązków, decydując się na taką metodę księgowania, trzeba się liczyć z założeniem ksiąg rachunkowych, które muszą być prowadzone wedle ścisłych wytycznych. Są nimi między innymi nadawanie numerów dowodu księgowego, w sposób zwięzły i zrozumiały opisywać zdarzenia gospodarcze, zapewnić spójny i jednolity zapis w księgach, gwarantować trwałość zapisów. Co oznacza, że jeśli cała księgowość jest prowadzona z wykorzystaniem programów komputerowych, niezbędny będzie serwer, który będzie gromadził całość dokumentów, które wchodzą w skład obiegu księgowego przedsiębiorstwa.

  Co można dzięki temu zyskać ?

  pełna księgowość cena w Szczecinie
  pełna księgowość cena w Szczecinie

  Pełna księgowość to bardzo skrupulatne i dokładne ewidencjonowanie każdej operacji gospodarczej zachodzącej w przedsiębiorstwie. Dzięki czemu można mieć dokładny wgląd w sytuacje finansowa firmy w każdym momencie roku. Nieocenionym źródłem informacji jest księga przychodów i rozchodów, w której można znaleźć wszelkie wpływy i rozchody w danym okresie jakie miały miejsce.

  Prowadzenie inwentaryzacji majątku, pozwala w porę dostrzec tempo zmian  oraz dokonać niezbędnej analizy opłacalności pewnych procesów i działań. Karty wynagrodzeń pracowników, pozwalają w szybki i dokładny sposób określić wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników w danym okresie. Wszystkie te dokumenty pozwalają na rzetelna ocenę kondycji firmy, dostarczają wielu niezbędnych informacji, które mają rzeczywisty wpływ na jakość prowadzonych działań oraz dają możliwość ich poprawy w przyszłym okresie.

  Zobacz również:

  Jak się przygotować?

  Najlepiej, aby taka decyzja nie była podejmowana z dnia na dzień, tylko stopniowo przechodząc powoli z uproszczonej metody na pełną księgowość, można zrobić to dokładnie i bez wywoływania chaosu w przedsiębiorstwie. Trzeba zadać sobie pytanie czy być może nie będzie potrzebne dodatkowe stanowisko dla księgowego, jaki program do ewidencji operacji wybrać, jak zaimportować biblioteki. Te wszystkie działania są niezwykle ważne i tylko ich metodyczne wprowadzenie da wymierny efekt i porządek. Czasem warto całość procesu powierzyć specjalistom, którzy znają się na rzeczy i pomogą zoptymalizować cały proces do maksimum.

  Patrząc na cały proces z boku i na efekt finalny takiej decyzji można dojść do wniosku, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Ten sposób prowadzenia księgowości, jest jasny przejrzysty i dokładny. Pełna księgowość daje naprawdę duże pole do działania, a dodatkowo, można spać spokojnie jeśli chodzi o porządek w dokumentach finansowych. Całość złożeniowa jest niezmiernie ważna, dlatego dobrze jest posiadać w swojej firmie doświadczonego i umiejętnie wykorzystującego swoja wiedze księgowego, nie tylko pomoże on uporządkować dokumenty, ale także podpowie jak usprawnić pewne procesu w celu zaoszczędzenia części pieniędzy.

  Artykuł inspirowany treściami z :
  https://www.8ig.pl/ksiegowosc-o-niej-samej-w-kilku-slowach/
  https://www.apbreloaded.com.pl/ksiegowosc-o-niej-samej-w-kilku-slowach/
  https://www.gimswiatki.edu.pl/co-powinnismy-wiedziec-o-pelnej-ksiegowosci/