Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

  Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

  Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik? Dla wielu niepotrzebna strata czasu, inni natomiast uważają je za coś niemalże priorytetowego – szkolenia BHP, bo o nich mowa, są w naszym kraju absolutnym obowiązkiem, który wynika z Kodeksu Pracy. Zdobyta wiedza ma wpływać na naszą świadomość w zakresie bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych czynności. Czym charakteryzują się szkolenia wstępne? Co powinniśmy wiedzieć o szkoleniach okresowych? Czym jest szkolenie stanowiskowe BHP i dlaczego jest tak ważne? Kiedy należy zdecydować się na powtórzenie instruktażu stanowiskowego? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znaleźć można w poniższym wpisie, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zaprosić do jego lektury, gdzie rozwiewamy wszelkie wątpliwości czytelników. 

  Czym charakteryzują się szkolenia wstępne?

  Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?
  Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

  Szkolenie wstępne jest absolutną koniecznością w przypadku podejmowania nowej pracy, tym bardziej w miejscach, gdzie wykonywane czynności są potencjalnie niebezpieczne. Ma ono za zadanie zaznajomić pracownika z zagadnieniami w zakresie BHP. Uczestnik pozna wszelkie najważniejsze przepisy, które wynikają z Kodeksu pracy, jak również z wewnętrznego regulaminu zakładu, o którym wiele osób zapomina. Głównym zadaniem instruktora BHP jest przekazywanie informacji w zakresie poruszania się po zakładzie, zagrożeń dla zdrowia, zagrożeń wypadkowych w związku z poruszaniem się po miejscu pracy, a także procedur postępowania, jeśli doszłoby do pożaru. Ramowy program obejmuje też zagadnienia, które są bezpośrednio związane z porządkiem i czystością. Wbrew pozorom jest to niezwykle istotna kwestia. Podobnie jak udzielanie pierwszej pomocy i postępowania, jeśli doszłoby do jakiegokolwiek wypadku. Jeśli chodzi o przebieg takiego szkolenia, to nie musimy się go pod żadnym pozorem obawiać. W pierwszej kolejności odbywana jest wstępna rozmowa instruktora z pracownikiem. Co więcej, demonstrowany i objaśniany jest proces pracy. Pracownik wykonuje również próbne czynności, dzięki czemu na bieżąco korygowane są ewentualne błędy, co wpływa bezpośrednio na aspekt bezpieczeństwa. Na koniec pracownik samodzielnie wykonuje swoje obowiązki i jest to oceniane przez instruktora. 

  Co powinniśmy wiedzieć o szkoleniach okresowych?

  Jeśli chodzi o te drugie szkolenia, to każdy z zatrudnionych pracowników jest zobowiązany do tego, aby odbywać regularne szkolenia okresowe. Ich głównym celem jest systematyzacja informacji w zakresie BHP, a także zaznajomienie się z ewentualnymi zmianami związanymi z funkcjonowaniem firmy. Warto mieć świadomość tego, że osoby zobowiązane do odbycia szkolenia i ich częstotliwość określona jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Pracownicy, którzy są zatrudnieni na robotniczych stanowiskach odbywają je nie rzadziej, niż przynajmniej raz w ciągu 3 lat. Jeśli prace odbywają się w warunkach szczególnie niebezpiecznych, które mogą okazać się też szkodliwe dla zdrowia, to okres ten redukowany jest do jednego w roku. Pierwsze szkolenie możemy przeprowadzić już w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy prace zostaną rozpoczęte. 

  Poznaj koniecznie:

  Czym jest szkolenie stanowiskowe BHP i dlaczego jest tak ważne?

  Ważne jest również to, aby poruszyć kwestię szkolenia stanowiskowego. Obejmuje on wszystkich pracowników, którzy decydują się na pracę w robotniczym stanowisku ewentualnie takim, gdzie musimy mieć na uwadze zróżnicowane szkodliwe czynniki. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że instruktaż stanowiskowy odbywa się w sytuacji, gdy pracownik przenoszony jest na odrębne stanowisko. W tym miejscu powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli obowiązki wymagają działalności na kilku stanowiskach, to instruktaż będzie dotyczył każdego z tych stanowisk. Nieco inaczej wygląda to w sytuacji pracowników biurowych i administracyjnych- wówczas instruktaż nie przekracza 2 godzin. Jeśli stanowisko jest związane z innymi pracami, to nie jest krótsze niż 8 godzin. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że pracownik nie jest w stanie rozpocząć swoich obowiązków, jeśli szkolenie BHP nie zostanie przeprowadzone- warto mieć to na uwadze, w przeciwnym wypadku pojawić mogą się zróżnicowane problemy w tym zakresie. 

  Kiedy należy zdecydować się na powtórzenie instruktażu stanowiskowego?

  Jeśli w firmie doszłoby do tego, że proces technologiczny uległ zmianie, stanowiska pracy zostały rozplanowane nieco inaczej lub do produkcji zaczną być używane substancje, które powszechnie uznawane są za szkodliwe dla zdrowia, wówczas konieczne jest ponowne odbycie instruktażu stanowiskowego. Dotyczy to również osób, które odbyli go nieco wcześniej. Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że szkolenie stanowiskowe jest absolutnym obowiązkiem. Powinno być ono powtarzane za każdym razem, gdy na stanowisku pracy dochodzi do zmian związanych bezpośrednio z organizacją pracy lub z wykonywanymi obowiązkami. Nie możemy zapominać o tym, że fakt przeprowadzania szkolenia ogólnego i stanowiskowego instruktażu musi być potwierdzony przez pracownika. W tym celu podpisywany jest specjalny dokument, który później trafia do pracowniczych akt.