Jaki magazyn energii do domu jednorodzinnego?

  Jaki magazyn energii do domu jednorodzinnego?

  Jaki magazyn energii do domu jednorodzinnego? Nie wystarczy zbudować dom. Wygodne mieszkanie to nie tylko solidny dach nad głową, ale także wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji, do których przyzwyczajony jest współczesny człowiek. Podłączenie domu do mediów – gazu, wody, elektryczności jest nie mniejszym problemem niż jego budowa. Głównie właściciele domów jednorodzinnych borykają się z brakiem mocy, niestabilnością sieci elektroenergetycznych i ich częstymi awariami.

  W takich przypadkach są tylko dwa wyjścia albo poczekać, aż sieć zostanie zmodernizowana, albo stworzyć autonomiczny system zasilania dla domu, który pozwoli zrekompensować niedociągnięcia i spadki mocy w sieci, a także zapewnić energię w razie awarii. Drugie rozwiązanie zostało uznane za najbardziej odpowiednie i obecnie wykorzystywane są magazyny energii do domów jednorodzinnych. To dzięki nim właściciele mogą stać się autonomiczni energetycznie.

  Dlaczego magazyn energii?

  Na pierwszy plan wysunięto żądanie zapewnienia równomierności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Wytwarzanie energii z paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych jest uzależnione od warunków pogodowych, które mogą prowadzić do przerw w dostawie energii elektrycznej w ciągu dnia. Problem ten mogą rozwiązać urządzenia magazynujące, które przechowują energię wytworzoną w określonych okresach czasu i oddają ją do sieci w razie potrzeby (na przykład w okresach szczytowego obciążenia).

  Domowe magazyny energii to akumulatory które przechowują nagromadzony z fotowoltaiki prąd do wykorzystywania w odpowiednim czasie Można kupować systemy instalacji energii elektrycznej na domowe konstrukcje. Gdy w domu jest światło, system ładuje swoje baterie litowo-jonowe. A gdy nie ma światła, włącza się, dostarczając prąd do wszystkich sprzętów. Magazynowanie energii polega na przekształcaniu energii z form trudnych do przechowywania w bardziej dogodne lub ekonomicznie zrównoważone formy.

  Jaki magazyn energii do domu jednorodzinnego?

  W dziedzinie magazynowania energii elektrycznej dla małych systemów energetycznych istnieją różne rozwiązania technologiczne: akumulatory, koła zamachowe, nadprzewodniki itp. Od kilku lat akumulatory litowo-jonowe stały się standardem magazynu energii dla prywatnego domu jednorodzinnego, wykazując najlepszą równowagę parametrów, takich jak: gęstość, czas rozładowania baterii, bezpieczeństwo, cykl życia i koszty.

  W ciągu dnia instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię, jej nadmiar jest magazynowany w akumulatorze i zużywany w nocy. Akumulator jest również w stanie pobierać energię elektryczną ze scentralizowanej sieci w nocy (po obniżonej taryfie) i w razie potrzeby zwracać ją do sieci. Dzięki temu następuje wyrównanie wahań dobowego zapotrzebowania i podaży energii elektrycznej w gospodarstwach domowych podłączonych do rozproszonego systemu energetycznego.

  Jaki magazyn energii do domu jednorodzinnego?
  Jaki magazyn energii do domu jednorodzinnego?

  Właściciele domów jednorodzinnych chcą pokrywać całe swoje zapotrzebowanie na energię z własnego źródła OZE. W naszym kraju preferowane jest stosowanie na dachu modułów fotowoltaicznych. Z tego odnawialnego źródła można niezależnie generować czystą energię, aby zasilić swój dom prądem, ciepłą wodą i ogrzewaniem, a także prawdopodobnie można ładować swój pojazd elektryczny. Wraz ze wzrostem efektywności energetycznej i termoizolacyjności budynków zużycie energii na ogrzewanie maleje, ale generalnie zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, ponieważ urządzenia elektryczne powodują taki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym samym czasie. Kontrolowane systemy średnio- i długoterminowego magazynowania energii elektrycznej o wysokiej sprawności elektrycznej pozwolą na przezwyciężenie problemów sezonowych niedoborów i odwrotnie, rozwiązanie problemu sezonowego wykorzystania nadwyżki produkcji z odnawialnych źródeł energii.

  Jaki akumulator na magazyn energii do domu jednorodzinnego?

  Aby wybrać optymalny magazyn energii do swojego domu jednorodzinnego, trzeba wybrać najlepsze parametry akumulatora odpowiadające wymogom fotowoltaiki. Ważny jest rodzaj akumulatora oraz jego pojemność, wydajność instalacji fotowoltaicznej. A także ilość cykli ładowania i rozładowania takiego magazynu energii elektrycznej. Nie jest łatwo dokonać samodzielnego wyboru magazynu energii do domu, dlatego warto skonsultować się z doradcą od fotowoltaiki, dzięki temu można zakupić akumulator (magazyn energii) optymalny dla budynku. Ponadto specjalista podpowie o jakie dopłaty można ubiegać się w ramach programu Mój Prąd.

  Domowe urządzenia magazynujące energię są przeznaczone do podłączenia do domowej sieci elektrycznej i zapewniają:

  • Autonomiczne zasilanie domowych odbiorców energii elektrycznej.
  • Możliwość magazynowania energii elektrycznej w nocy po obniżonych stawkach oraz przy zasilaniu z alternatywnych źródeł energii elektrycznej (generatory wiatrowe, panele słoneczne itp.).

  Główne cechy techniczne, według których określa się jakość akumulatorów na magazyny energii:

  • Pojemność baterii (energochłonność).
  • Napięcie.
  • Okres eksploatacji.
  • Maksymalna szybkość zmian mocy ładowania i rozładowania.
  • Zakres temperatury pracy.
  • Samorozładowanie.
  • Wymiary i waga.
  • Prąd ładowania.
  • Liczba cykli ładowania itp.

  Magazyn energii składa się z akumulatorów litowo-jonowych połączonych szeregowo w celu bezpośredniego uzyskania wymaganego napięcia, zwykle między 600 a 1500 V. Poszczególne zespoły akumulatorów są połączone równolegle ze sobą, aby uzyskać wymaganą pojemność. Magazyn wyposażony jest w system kontroli i monitorowania stanu, który zapewnia stabilną pracę przez długi czas. Okresowa konserwacja jest zminimalizowana dzięki możliwości monitorowania w celu uzyskania wszystkich potrzebnych informacji, w tym poziomu naładowania, kondycji, napięcia, prądu i temperatury każdego ogniwa akumulatora. System magazynowania uwalnia zmagazynowaną energię ze stałą mocą przez określony czas, jest rozładowywany ze zmienną mocą proporcjonalną do rzeczywistego obciążenia. W tym przypadku wykres mocy wyjściowej układu akumulacyjnego powtarza postać obciążenia sieci zewnętrznej.