Geologia złożowa w inwestycjach wydobywczych

  Geologia złożowa w inwestycjach wydobywczych

  Geologia złożowa w inwestycjach wydobywczych. Poszukiwanie złóż należy zacząć od określenia gdzie i jakich zasobów można się spodziewać. Zaplanowanie i uruchomienie eksploatacji znalezionego złoża obarczone jest obowiązkiem wykonania wielu pomiarów i badań geologicznych. Działem geologii, który zajmuje się określaniem i dokumentowaniem kopalin jest geologia złożowa. Złoże powinno zostać udostępnione zgodnie z obowiązującym kryterium racjonalnego wykorzystania zasobu, jak również przy dokładnym określeniu jego wartości. Każda ingerencja w skorupę ziemską jest uznana za niepotrzebną, jeśli nie ma przełożenia w ekonomicznych uwarunkowaniach. Tym samym niezbędne są badania geologiczne jasno określające zasadność inwestycji. Takie działania szczególnie ważne są w przypadku podjęcia inwestycji w kopalnie, kamieniołom lub przy otwarciu żwirowni.

  Początek inwestycji, czyli niezbędny jest geolog

  Geologia złożowa, jako dział wyodrębniony z dziedziny geologii zajmuje się konkretnie poszukiwaniem zasobów podziemnych, takich jak węgiel, ropa lub gaz. Określa również ilość i wielkość złoża kruszców, takich jak Geologia złożowa w inwestycjach wydobywczychzłoto, srebro i innych wartościowych ekonomicznie minerałów. Badania geologiczne niezbędne są przy uruchamianiu kopalni lub poszerzeniu jej terytorium. Bez opinii geologa nie zostanie wydana odpowiednia koncesja na wydobycie. Dokumentacja dokładnie określająca poziom złóż i teren, na jakim się umiejscawiają to działania należące do wyspecjalizowanych w tej dziedzinie geologów. Posiadając specjalistyczny sprzęt i dostęp do nowoczesnych technologii, można precyzyjnie określić poziom złoża, jak również w zależności od ilości zbadać inny obszar geologiczny, tak by inwestycja była opłacalna. Rozpoczęcie działalności wiąże się również z określeniem podłoża, a także warunków hydrogeologicznych gruntu. Opracowanie takich badań pozwala na dobre przygotowanie architektoniczne budowy. W przypadku wód gruntowych czy gruntów samonośnych niezbędne będzie wzmocnienie fundamentów, tak by nie groził potencjalny zawał. Poniesione koszty na dodatkowe badania geotechniczne http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html zwrócą się szybciej niż naprawy i koszty niezabezpieczonego odpowiednio terenu.

  Kamień też jest złożem

  Drogocenne złoża, to nie tylko złoto, gaz i ropa. To również wszechobecny kamień. Bazalt, granit i inne kamienie wykorzystywane są w szerokim aspekcie budownictwa. Wydobycie ich wiąże się z priorytetowym określeniem miejsca i możliwości wydobywczych. Tu również niezbędna jest dobrze udokumentowana analiza geologiczna. Koncentrując działania na otwarciu kamieniołomu dzięki opracowanemu przez geologa projektowi można dokładnie przewidzieć wpływy i zyski. Kamień taki jak bazalt niezbędny jest do budowy dróg. Zapotrzebowanie w związku z tym jest bardzo wysokie. Granit, jako doskonały materiał budowlany oraz wykorzystywany w aranżacjach wnętrz, czy zewnętrznych dekoracjach i budowlach wszelkiego rodzaju, również przy założeniu dużego złoża wróży wysokie zyski. Dzisiejsze zapotrzebowanie na materiały kamienne jest duże, a w Polsce jest wiele złóż tak na powierzchni, jak i pod nią. W związku z tym warto zastanowić się nad inwestycją w kamieniołom. Uzyskanie koncesji jest niezbędne przy uruchomieniu kamieniołomu, a badaniami pozwalającymi na to jest geologia złożowa.

  Wykonywanie działań geologicznych.

  Potencjalny inwestor powinien rozejrzeć się wśród ofert profesjonalnych firm i wybrać taką, która przeprowadzi kompleksowe badania geologiczne i sporządzi niezbędną dokumentację. Odpowiednio wyspecjalizowana firma zajmująca się badaniami geologicznymi wesprze inwestora w otwieraniu kopalni lub zapoczątkowaniu innej działalności wydobywczej. W pierwszych krokach niezbędne jest wykonanie przejrzystego planu ogólnych badań i robót geologicznych. Geologia złożowa ma na celu stworzenie planu, który zawiera:

  • precyzyjne określenie celu i sposobu realizacji projektu;
  • zarys przestrzeni, na której będą dokonywane odwierty i wykopaliska;
  • rodzaj dokumentacji, jaką należy przedstawić w celu uzyskania koncesji wydobywczej.

  Reasumując, to geolog wykonuje profesjonalny projekt robót geologicznych, sporządza dokumentację geologiczną i wnioski o wydanie odpowiednich koncesji. Jest też odpowiedzialny za nadzór geologiczny całej inwestycji. Specjalistyczna firma geologiczna zaprojektuje również i wykona wiercenia poszukiwawcze, a także badania laboratoryjne. Przy wierceniach przygotowawczych niezbędne jest nałożenie siatki wierceń, która dostarcza próbki do badań laboratoryjnych. Te działania mają na celu określenie dokładnej zawartości złoża i głębokości, na której należy skoncentrować działania. Ważne jest to ze względu chociażby na dobór urządzeń wydobywczych i zastosowania odpowiedniej technologii. Inwestor otrzyma dokładne analizy geologiczne, wycenę złóż i oszacowanie ilości zasobów wydobywanych. Korzystanie z usług doświadczonego geologa, zaopatrzonego w profesjonalny sprzęt umożliwi dobre szacowanie kosztów wydobywczych i prognozowanie zysków. Geologia złożowa odgrywa kluczową rolę w dzisiejszych inwestycjach wydobywczych. Wszystkie działania związane z ingerencją w skorupę ziemską wymagają specjalnych pozwoleń, a te wydawane są na podstawie specjalistycznych badań geologicznych. Złoża podziemne, jak również naziemne to wielomilionowe inwestycje, które wymagają przestrzegania rygorystycznych norm. Kluczowe jest znalezienie dobrego geologa, który pomoże opracować szczegółowy plan działań, a także wskaże odpowiednie rozwiązania technologiczne, by dobrze wykorzystać i spożytkować wydobywane skarby ziemi.