Gdzie sprawdzić upadłość firmy

  Gdzie sprawdzić upadłość firmy

  Gdzie sprawdzić upadłość firmy – wielu przedsiębiorców napotka różne problemy w procesie prowadzenia biznesu. Niestety posiadanie własnego biznesu to nie tylko korzyści, ale także wiele zagrożeń. Dla przedsiębiorców, którzy już zaczęli borykać się z różnymi problemami finansowymi, ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej jest często jedynym dostępnym rozwiązaniem. Wielu przedsiębiorców zastanawia się też, gdzie sprawdzić stan upadłości firmy. W tej publikacji wyjaśniamy, gdzie sprawdzić upadłość firmy i wiele innych niezwykle ważnych kwestii. Zapraszamy do lektury!

  Ogłoszono upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej – co robić?

  Gdzie mogę zasięgnąć informacji o stanie upadłości firmy? Jak dokładnie wszczyna się postępowanie upadłościowe dla firmy https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne? Takie pytania nurtują wielu polskich przedsiębiorców, którzy z różnych powodów mają kłopoty finansowe. Kto może ogłosić upadłość? Uprawnieni są do niego praktycznie wszyscy niewypłacalni przedsiębiorcy. Ważne jest jednak, aby przedsiębiorca posiadał taki majątek, który pozwoli mu pokryć koszty procesu i częściowo spłacić wszystkich swoich wierzycieli. Przedsiębiorcy podlegają surowszym wymogom prawnym niż osoby fizyczne. Istnieje jednak możliwość ogłoszenia upadłości firmy. Można to zrobić stosunkowo szybko i sprawnie – wystarczy zapoznać się z aktualnymi polskimi regulacjami prawnymi w zakresie ogłaszania upadłości.

  Kiedy można ogłosić upadłość firmy – najważniejsze informacje

  Jeżeli zamierzamy złożyć wniosek o upadłość firmy, jest kilka niezwykle ważnych warunków, które muszą zostać spełnione. Pierwszym oczywistym warunkiem jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Co oznacza termin niewypłacalność? Więcej informacji znajduje się w ustawie o restrukturyzacji upadłości. W art. 11 ustawy znaleźć można przepisy definiujące niewypłacalnego przedsiębiorcę.

  Gdzie sprawdzić upadłość firmy
  Gdzie sprawdzić upadłość firmy

  Niewypłacalny przedsiębiorca to właściciel firmy, który nie spłaca terminowo swoich zobowiązań finansowych, a ponadto wszystkie jego zobowiązania finansowe przekraczają wartość jego majątku – nawet jeśli nadal je spłaca. Dotyczy to wyłącznie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających osobowość prawną. Ponadto dłużnicy mogą zostać uznani za niewypłacalnych, jeżeli wierzyciele nie będą spłacani przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Kolejny warunek: przedsiębiorca musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli, a suma wszystkich zaległych długów powinna przekraczać 10% wartości księgowej jego działalności.

  W niektórych przypadkach sąd będzie musiał ogłosić upadłość – nawet jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku trwałej niewypłacalności dłużnika lub w przypadku odmowy złożenia wniosku o upadłość przez wierzycieli.

  Najważniejszą kwestią rozpatrywaną każdorazowo przez sąd jest majątek przedsiębiorcy, który powinien wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów procesu i spłatę wszystkich wierzycieli. Gdy dłużnik nie jest w stanie samodzielnie pokryć wszystkich wymaganych wydatków, sąd musi zgodnie z prawem odrzucić wniosek spółki o ogłoszenie upadłości. Celem postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa jest przede wszystkim służenie interesom wierzycieli. Jeżeli dłużnik nie dysponuje wystarczająco dużym majątkiem, wówczas jego wniosek o ogłoszenie upadłości korporacyjnej zostanie odrzucony ze względów formalnych.

  Kiedy jest najlepszy czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Gdzie i kiedy mogę sprawdzić upadłość firmy? Pamiętajmy, aby złożyć wniosek o upadłość w odpowiednim czasie, jeśli chcemy, aby wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. Dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości spółki. Warto również wiedzieć, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości należy do obowiązków każdego niewypłacalnego przedsiębiorcy. Obowiązek ten jest wprost wskazany w ustawie. Jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie musiał ponieść wiele przykrych konsekwencji. Mówimy tu np. o prawnym pozbawieniu danej osoby możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

  Jak długo trwa postępowanie upadłościowe i gdzie mogę dowiedzieć się o stanie upadłości firmy?

  Każdy przedsiębiorca, który spełnia powyższe kryteria, czyli jest niewypłacalny i spełnia inne warunki, może złożyć wniosek o upadłość gospodarczą. Kiedy i gdzie sprawdzić niewypłacalność firmy? Warto zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jest już skuteczne w dniu złożenia wniosku. Dlatego sprawdzenie upadłości firmy nie jest trudne.

  Klimkowski kancelaria prawna
  Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
  90-427 Łódź
  42 208 88 42
  www.klimkowski-kancelaria.pl